Omvisning på Amagermuseet

Omvisning på Amagermuseet: om hollændernes indvandring og dagligliv på landet.

Beskrivelse: Et besøg på Amagermuseet fortæller om dagligliv i 1800-tallet for børn og voksne. Hvorfor mangler vandhanen i køkkenet? Hvorfor er sengetøjet i vuggen mørkeblåt? Hvorfor har dødedøren kun et håndtag? Og hvorfor er sengene så korte? Omvisningen foregår på den gamle gård, hvor eleverne får et indblik i tidligere tiders livsvilkår herunder sovevaner, hygiejne, overtro, børns leg og arbejde.

Omvisningen er aldersdifferentieret, og der lægges op til gruppearbejde, hvor eleverne bidrager med refleksioner over livsvilkår og sammenligner og perspektiverer til deres egen dagligdag. Ud fra genstande og billeder skal eleverne føre en dialog med hinanden og diskutere fortidens levede liv, som det kunne have set ud på en gård på Amager i 1800-tallet. 

Omvisningens mål

  • At give eleverne indblik i bondens liv på landet på en gård i St. Magleby.
  • At fortælle eleverne om gamle dage
  • At eleverne får kendskab til børns vilkår i perioden
  • At eleverne lærer stedet og personalet at kende i forhold til senere besøg

Varighed 1 time. 

Alderstrin: fra daginstitution til 9. klasse. 

Hvornår: hele året.

Fagområder: historie

Stikord: hygiejne, bondeliv, sovevaner, spisevaner, overtro, livsvilkår

Læringsmål:

Eleven kan perspektivere og debattere levevilkår i 1800 tallets landbosamfund

Efter 4. klasse:

Færdigheds og vidensmål 

Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv

Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion

Historiebrug: Historiske scenarier: 

Færdighedsmål:  Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.

Vidensmål: Eleven har viden om historiske scenarier. 

Dansk: Færdigheds- og vidensmål (Kommunikation) efter 6. klassetrin: Dialog: Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer. Eleven har viden om frie og formaliserede samtaleformer.