Amager 2019

”Amager 2019” er et moderne genremaleri, som giver et bud på øens lokalidentitet i det 21. århundrede. Det er malet af Peter Carlsen og bestilt af Museum Amager.

I 2016 bad Museum Amager kunstneren Peter Carlsen om at udføre et moderne genremaleri, som tager afsæt i Julius Exners nationalromantiske fortolkning af bondelivet i Store Magleby. Den gang i 1850’erne blev bondestuer og folkelivsmotiver fra Amager symboler på dansk nationalfølelse, og i begyndelsen af det 21. århundrede hænger en del af det mentale arvegods stadig ved. Men Amager er ikke længere ”Københavns spisekammer”, og derfor har vi brug for nye visuelle udtryk, som er tidssvarende. Sammen med museumsleder Søren Mentz besøgte Peter Carlsen folkeskoler i Dragør og Tårnby for at få indblik i ungdommens forhold til lokalidentitet, og de diskuterede temaet med museumsforeninger og lokalhistoriske foreninger for at få den ældre generations syn på sagen.

Kunstværket ”Amager 2019” samler Peter Carlsens indtryk, og han fornyer forestillingen om Amager. Det er ikke længere romantiske bondestuer, der præger billedet, men derimod den moderne bys skyline og flyvemaskinen fra lufthavnen.

Du kan læse mere om billedets tilblivelse i Museum Amagers forskningsantologi, bind 2, hvor museumsleder Søren Mentz fortæller om projektet, og hvordan det passer ind i museets undersøgelse af et lokalsamfund under forandring. Du finder antologien på hjemmesidens webshop. Søren Mentz' artikel kan downloades gratis ved at KLIKKE HER. 

Du kan læse meget mere om emnet i: Søren Mentz, Portræt af et lokalsamfund. Fra amagerdragt til røvgevir, Aarhus Universitetsforlag 2020.

"Amager 2019" malet af Peter Carlsen.