Maritim matematik

I en søfartsby som Dragør er sammenhængen mellem havet, historien og matematikken allestedsnærværende. Vi tilbyder en dag med havluft, fysiske opgaver og samarbejdsfremmende aktiviteter.

Dagens forløb:

Del 1. består af maritim historie og opgaveløsning på Danmarks Lodsmuseum. Eleverne skal indsamle data om vejr, vind og tid – foruden at finde spor af historien både rundt om og indenfor i museet.

30 minutters pause – evt. frokost.

Del 2. foregår udendørs ved havnens stejleplads. Opgaven er at opskalere et søkort med sømærker i forholdet 1:50. Eleverne får udleveret kort, lineal, vinkelmåler, 3m målebånd. De skal bruge disse redskaber til at opmåle placeringerne af de vigtige sømærker og søbøjer der markerer sejlrenden. Således at der dannes et fysisk kort på 9x14 meter med en klart markeret sejlrende. Eleverne skal så ”gennemsejle” farvandet først i klart vejr, derefter i tæt ”tåge” – eleverne får bind for øjnene – og skal navigere efter lyden af horn og klokker, der aktiveres af deres klassekammerater. Det er en øvelse, der styrker klassens evne til at samarbejde.

Evaluering og afsked.

Tid: marts til september

Sted: Dragør havn, Danmarks Lodsmuseum indenfor og udenfor

Varighed: 2- 2½ time

Klassetrin: 5. – 7. klasse (afhængig af klassens standpunkt inden for matematik).

Pris: 1000 kr.

Læringsmål: (begreber der anvendes i forløbet)

DEL 1 – vejr, vind, historiebrug, perspektivering af begivenheder i tid og rum

DEL 2 - målestoksforhold, triangulering, vinkler, afstande, samarbejde, sanseudfordrende – blind ”sejlads”

bagbord, styrbord.

Fælles mål:

DEL 1 - Indsamling af data om vejr og vandforhold (natur og teknik), historiebrug (historie).

DEL 2 – Samspillet mellem mennesker og havet (natur og teknik), evnen til at relatere brugen af matematik i livet som sømand (matematik), anvendelse af geometriske metoder i konkrete situationer (matematik), introduktion til maritime navigations begreber (bagbord, styrbord, indadgående, udadgående, bøjer, tågehorn, GPS, radar).

Udbytte:

Elevernes udbytte af DEL 1 - Eleverne kan sætte lodserhvervet og havets kulturhistorie i perspektiv til sin egen hverdag på landjorden.

Elevernes udbytte af DEL 2 – Eleverne kender vigtigheden af at udregne den præcise placering af sømærker samt værdien af at kunne beregne vinkler og anvende målestoksforhold. Eleverne erkender vigtigheden af at kunne arbejde sammen som et hold i øvelsen med blind ”sejlads”.