Museets administration

Museum Amager

Nordre Kinkelgade 18a

2791 Dragør

tlf. 28965882. Træffetid: kl. 10-14 undtagen onsdag. 

Kontortid efter aftale mellem kl. 10-14 undtagen fredag.